خواب حرفه ای

خواب حرفه ای

خواب حرفه‌ای 

شنیده‌ام وقتی انسان درحال غرق‌شدن است، به خواب می‌رود؛ یعنی حس می‌کند درحال شناست؛ اما خواب است و دارد غرق می‌شود. می‌گویند آن‌هایی که درحال رانندگی خواب هستند، هم فکر می‌کنند بیدارند و دارند بادقّت رانندگی می‌کنند؛ اما خواب هستند و خواب بیداری می‌بینند. از وقتی این مطلب را شنیده‌ام، اصلاً ریسک نمی‌کنم و به‌محض اینکه کمی خواب به سراغم می‌آید، ماشین را پارک می‌کنم. یکی از آفت‌هایی که هر حرفه را تهدید می‌کند، خواب حرفه‌ای است. خواب حرفه‌ای عبارت ‌است از:

نظراتـــــــــ

رادیو یک صفحه ای سیاوش حسن آبادی 9/9/1400
عالی بود
دستِ هفتم
#

دستِ هفتم

داستان صوتی تجربۀ پیرمرد
#

داستان صوتی تجربۀ پیرمرد

درخت شصت متری
#

درخت شصت متری

هاج و واج
#

هاج و واج

اسکندر
#

اسکندر

توتِ لبِ آب
#

توتِ لبِ آب

مارهای ضحاک
#

مارهای ضحاک

پند کبریتی 1
#

پند کبریتی 1

زن
#

زن

کوتاه ترین داستان بلند
#

کوتاه ترین داستان بلند

کل ابرام
#

کل ابرام

لکنت کاووس
#

لکنت کاووس

شبی که ترسیدم
#

شبی که ترسیدم

در خدمت شیر
#

در خدمت شیر

چای دل چسب
#

چای دل چسب

شهرآورد
#

شهرآورد

جوانی در پیاده رو
#

جوانی در پیاده رو

آدم چهار متری
#

آدم چهار متری