درخت شصت متری

ماه رمضان ماه متفاوتی است. ماهی که باید بیشتر به خودمان بیندیشیم و به کردارمان و پندار و گفتارمان. داستان درخت شصت متری روایتی است واقعی که در دوران کودکی دریچه‌ای نو را برای من گشود. شما هم با فرزندانتان این داستان را بشنوید

نظراتـــــــــ

رادیو یک صفحه ای رسول خدا 16/1/1401
عالی عالی عالی، مثل همیشه
رادیو یک صفحه ای ژ فیاضی 17/1/1401
بسیار عاااالی وآموزنده
رادیو یک صفحه ای فاطمه رفیع زاده 15/4/1401
بسیار دلچسب وشیرین.
رادیو یک صفحه ای فاطمه رفیع زاده 15/4/1401
عالی ودلنشین
دستِ هفتم
#

دستِ هفتم

داستان صوتی تجربۀ پیرمرد
#

داستان صوتی تجربۀ پیرمرد

درخت شصت متری
#

درخت شصت متری

هاج و واج
#

هاج و واج

اسکندر
#

اسکندر

توتِ لبِ آب
#

توتِ لبِ آب

مارهای ضحاک
#

مارهای ضحاک

پند کبریتی 1
#

پند کبریتی 1

زن
#

زن

کوتاه ترین داستان بلند
#

کوتاه ترین داستان بلند

کل ابرام
#

کل ابرام

لکنت کاووس
#

لکنت کاووس

شبی که ترسیدم
#

شبی که ترسیدم

در خدمت شیر
#

در خدمت شیر

چای دل چسب
#

چای دل چسب

شهرآورد
#

شهرآورد

جوانی در پیاده رو
#

جوانی در پیاده رو

آدم چهار متری
#

آدم چهار متری