پیرایشگاه

داستان صوتی خاطرات پیرایشگاه

پیرمرد از پایه‌های خوش فرهنگی می گفت که پسرک با پدرش وارد پیرایشگاه شدند.
موبایل پدر زنگ خورد و او شروع کرد به داد و بیداد...

نظام آموزشی و نظام حقوقی در خوش فرهنگی یک جامعه خیلی موثرند و البته خانواده...

نظراتـــــــــ

رادیو یک صفحه ای منیژه خانی 15/4/1401
واقعا دست مریزاد
رادیو یک صفحه ای مجتبی پاک پرور 3/6/1401
کار حرفه‌ای و بسیار ارزشمندی است. کاربرد لهجه شیرین شیرازی که همگی برای زنده نگه داشتن آن مسوولیم از مزیت‌های این تلاش است. پایدار باشید
پیرایشگاه
#

پیرایشگاه

گوساله
#

گوساله

شیراز - تقدیم به عاشقان شیراز
#

شیراز - تقدیم به عاشقان شیراز

shiraz

برنامه شماره 10
#

برنامه شماره 10

زُهره
#

زُهره

آقوی فرهنگ
#0019

آقوی فرهنگ

آریای آبی
#0013

آریای آبی

زمینِ عدسی
#0011

زمینِ عدسی

پسرخاله
#0003

پسرخاله

بلیزر آلبالویی
#0002

بلیزر آلبالویی

رفتار پزشکانه
#0004

رفتار پزشکانه

دختر خاله همدمی
#0001

دختر خاله همدمی