آدم‌ها

صدای دانش آموز

صبح شما به خیر باشه.

من شینا شیرازی فرد هستم.
دانش آموز کلاس هشتم
دبیرستان نمونه دولتی فرشتگان ناحیه ۴ شیراز

الان هم کارآموز گارگاه فن بیان هستم.

دوره مقدماتی رو گذروندم و دوره جدید رو میخوام شروع کنم.

این تلنگر رو خوندم و برای بخش دانش آموز خدمت شما فرستادم 🌸

نظراتـــــــــ

رادیو یک صفحه ای سمانه دلشاد 25/6/1400
بسیارعالی
رادیو یک صفحه ای ghazal mousavi 4/7/1400
ghazal.mousavi13866@gmail.com
داریوش و شیوا
#

داریوش و شیوا

عشقِ علی
#

عشقِ علی

در محضر پدر
#

در محضر پدر

صدای فرزندانمان
#

صدای فرزندانمان

داستان عزیزترین پنجره
#

داستان عزیزترین پنجره

داستان امیرعلی/قسمت3
#

داستان امیرعلی/قسمت3

نامۀ فاطمه به پدر آسمانی
#

نامۀ فاطمه به پدر آسمانی

سخن زیبای پرهام
#

سخن زیبای پرهام

معلمِ سالِ کرونا
#

معلمِ سالِ کرونا

داستان امیرعلی/قسمت2
#

داستان امیرعلی/قسمت2

داستان من
#

داستان من

آرزوی آزادی
#

آرزوی آزادی

اُمید شادی
#

اُمید شادی

داستان خُرفه
#

داستان خُرفه

داستان امیرعلی/قسمت1
#

داستان امیرعلی/قسمت1

آدم‌ها
#

آدم‌ها

صدای دانش آموز
#

صدای دانش آموز

داستان میمون
#

داستان میمون