عشقِ علی

شعر اجتماعی

خوانش بسیار زیبای شعر با صدای دانش آموز خوب آتنا شایسته فرد. شعر عشق علی با مضمون اجتماعی

نظراتـــــــــ

رادیو یک صفحه ای علی زارعی 31/1/1402
السلام علیک یا امیرالمومنین علی بن ابیطالب
رادیو یک صفحه ای علی زارعی 31/1/1402
ممنون و سپاسگذار از عزیزان رادیو یک... بسیار خوب و دلنشین
داریوش و شیوا
#

داریوش و شیوا

عشقِ علی
#

عشقِ علی

در محضر پدر
#

در محضر پدر

صدای فرزندانمان
#

صدای فرزندانمان

داستان عزیزترین پنجره
#

داستان عزیزترین پنجره

داستان امیرعلی/قسمت3
#

داستان امیرعلی/قسمت3

نامۀ فاطمه به پدر آسمانی
#

نامۀ فاطمه به پدر آسمانی

سخن زیبای پرهام
#

سخن زیبای پرهام

معلمِ سالِ کرونا
#

معلمِ سالِ کرونا

داستان امیرعلی/قسمت2
#

داستان امیرعلی/قسمت2

داستان من
#

داستان من

آرزوی آزادی
#

آرزوی آزادی

اُمید شادی
#

اُمید شادی

داستان خُرفه
#

داستان خُرفه

داستان امیرعلی/قسمت1
#

داستان امیرعلی/قسمت1

آدم‌ها
#

آدم‌ها

صدای دانش آموز
#

صدای دانش آموز

داستان میمون
#

داستان میمون