صدای فرزندانمان

صدای فرزندانمان

بارانی که شدید طراوت که گرفتید جانتان که تازه شد با گوش باز و ذهن تر این صدا را بشنوید و لذت ببرید.
بگذارید لذت صداقت کودکان و سادگی حرف‌هایشان به گوش دوستانتان نیز برسد.

نظراتـــــــــ

رادیو یک صفحه ای فرشته حکمت 13/11/1400
بسیار شنیدنی بود دنیای خیال بچه ها. تصویرسازی ها و فلسفه خوبی داشتند. متشکرم که ما رو هم در این دنیای جذاب سهیم کردید.
 Manager        13/11/1400
سپاس از شما و همراهی ارزشمند شما
داریوش و شیوا
#

داریوش و شیوا

عشقِ علی
#

عشقِ علی

در محضر پدر
#

در محضر پدر

صدای فرزندانمان
#

صدای فرزندانمان

داستان عزیزترین پنجره
#

داستان عزیزترین پنجره

داستان امیرعلی/قسمت3
#

داستان امیرعلی/قسمت3

نامۀ فاطمه به پدر آسمانی
#

نامۀ فاطمه به پدر آسمانی

سخن زیبای پرهام
#

سخن زیبای پرهام

معلمِ سالِ کرونا
#

معلمِ سالِ کرونا

داستان امیرعلی/قسمت2
#

داستان امیرعلی/قسمت2

داستان من
#

داستان من

آرزوی آزادی
#

آرزوی آزادی

اُمید شادی
#

اُمید شادی

داستان خُرفه
#

داستان خُرفه

داستان امیرعلی/قسمت1
#

داستان امیرعلی/قسمت1

آدم‌ها
#

آدم‌ها

صدای دانش آموز
#

صدای دانش آموز

داستان میمون
#

داستان میمون